ahdesign.no

Kilen Residens - Logodesign
For Inveto as har ahdesign utviklet en logoprofil for boligprosjektet Kilen Residens. Boligprosjektet tilbyr eksklusive leiligheter med stort grøntareale på Fornebu. Målgruppen er +60. ahdesign har utviklet en logo med et unikt navntrekk og symbol.