ahdesign.no

Påskekampanje - Reklame
For ESP Gruppen har ahdesign utviklet flere annonser for spillportalen SoIP- Games on Demand. Annonsene skulle trykkes i VG. Tema for kampanjen var "spill gratis i påsken". ahdesign har stått ansvarlig for idè, bilder, design og grafisk produksjon. Format: Helside, halvside, kvartside mm