ahdesign.no

ESP Airport - Brosjyre
For ESP Airport har ahdesign utviklet en brosjyre. Temaet for brosjyren var "mennesket og teknologi- sikerhet på flyplassen". ahdesign har stått ansvarligfor idè, bilder, design og grafisk produksjon. format: 15x15 cm, 12 sider