ahdesign.no

ESP - Kraft - Brosjyre
For ESP Kraft har ahdesign utviklet en produkt-/firmabrosjyre. temaet for brosjyren var "SoIP - Games on Demand". Spilltjenester som kan leveres på flere plattformer som pc, tv, mobil mm. ahdesign har stått ansvarlig for idè, bilder, design og grafisk produksjon. Format: A, 4sider